april 2021

Cary + Handz On Auto Care = Smarter car care

Cary Norge og Handz On Auto Care har valgt å inngå et strategisk samarbeid fordi selskapene sine respektive tjenester og strategier utfyller hverandre.

“Dette samarbeidet gir oss muligheter til å lykkes raskere innen hvert vårt fagområde, med å tilby et bredere konsept til markedet som igjen vil gi kundene en totalopplevelse av Smarter Car Gare”, forteller Tone Jakobsen, daglig leder i Cary Norge.

Målsettingen med det strategiske samarbeidet er å gjøre Cary Norge og Handz On Auto Care sine tjenester lettere tilgjengelig for kundene, som for eksempel på kjøpesentre og flyplasser. Det å samle tjenester under samme tak vil gjøre det tidsbesparende for kundene – og tid er noe vi vet kundene verdsetter høyt. Det er ved vask og shine av bilen at man avdekker for eksempel steinsprutskader. Slike skader kan utbedres mens kunden utfører andre gjøremål.

“Videre vil samarbeidet gi muligheter for fe/fes anbud, ulike fordelsprogram for B2B og B2C markedet og bli en nasjonal aktør som tar hånd om bilen og utøver smarte løsninger. Våre felles avdelinger skal utvikles til å bli kraftsentre hvor kunder skal få utført et mangfold av bi/relaterte tjenester”, forteller Ove Hagen, daglig leder i Handz On Auto Care.

“Vi vil fremover åpne avdelinger sammen under hver vår merkevare som vil ivareta våre tjenester ovenfor kundene, som vi begge setter i sentrum for vårt samarbeid”, uttaler Tone Jakobsen, og Ove Hagen nikker bekreftende.

Handz On kjeden består av 13 avdelinger som til sammen omsatte for 78,5 millioner kroner i 2020. Det er ca.100 ansatte totalt på avdelingene.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Tone Jakobsen, daglig i leder Cary Norway
tone.jakobsen@cary.no eller +47 92 896 920

Ove Hagen, daglig leder i Handz On Auto Gare Norway AS
oh@handzon.no eller +47 95 747 610

Cary Group Norway AS, en del av Cary Group AB, eies av Nordic Capita( Fund VIII (Nordic Capita!} og Rydfamilien og tilbyr smarte bil løsninger via Cary, Quick Car Fix, Ryds Bilglas, Svenska Bussglas, Crashpoint, Danglas og Mobile Windscreens. Konsernet har operasjon i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia, med over 250 verksteder og 260 mobile enheter som er spesialister i bærekraftig og smartere bilhold. Konsernet har over 1000 ansatte og en omsetning på ca. 1800 MSEK.