Sommer og vinter trenger du som har bil å skifte dekk. Mange tar bilen inn til bytte – men det er ikke veldig vanskelig å fikse det selv. Her viser vi deg hvordan du gjør det og hvilket utstyr du trenger for et sikkert dekkskifte.

Først av alt må du kontrollere at bilen er stabil. Parkere den på et flatt underlag og sett på håndbremsen. Sikre med klosser bak dekkene slik at den ikke begynner til å rulle.

skifte bildekk

Ta ut alle verktøyene slik at du har dem nær hånden. Du trenger en jekk, et felgkryss eller en hylse med trekkraft. Bruk også palljekk som tåler vekten av bilen og fett eller smøremiddel.

Pallejekken er en forholdsregel ved tilfelle jekken skulle velte eller blitt ødelagt.

Sett jekken på rett sted under bilen. De finnes ofta markeringer på understellet eller trykt i brugsanvisningen hvor jekken skal plasseres. Sørg for å sette jekken der. Hvis du plasserer jekken på feil sted, vil bilen komme i ubalanse og du riskirer og skade understellet.

Alle biler bør utstyres med jekk for nødsituatjoner, men jekken er ofte ganske spinkel. Invester i en skikkelig jekk for at lettare løfte bilen opp og ned. Selv felgkrysset i bilen er først beregnet til nødsituasjoner og kan være tungt og vanskelig til å jobbe med ved lossing av alle fire dekkene. Kjøp en erme med trekk istedet. Detta gjør arbeidet både raskere og enklere.

Slik bytte du dekk selv

• Parkere bilen på en flatt underlag, sett på hendbremsen og sikre med klosser bak dekkene.

• Løsne alle hjulboltene en halv omdreining. Detta er enkelt å gjøre når bilen fortsatt er på bakken.

• Heis bilen opp og skyv inn en godkjend palljekk som tåler bilens vekt.

• Løsne hjulene, et om gangen, ved å skuv ut hjulboltene helt. (sett hjulboltene på en gammel avis eller brett slik at du ikke mister dem eller riskirer til å få skitt og grus i gjengene.

• Undersøk dekkene og sørg for at de ikke er for gamle. (over 10 ar) og at mønsterdybden ser bra ut. Dekkenes alder er angitt på siden av dekket. (De to første sifrene i den firesifrede numerserien på dekket viser produksjonsuken og de to siste sifrene visar produksjonsåret).

• Når du monterer de nye dekkene, sørg for å sette de beste dekkene bak. Det forbedrer bilens veiegenskaper.

• Sjekk at bremseskiver og bremseklosser ser bra ut, slik de ikke er rustne eller slitte.

• Smør hjulboltene med litt fett eller smøremiddel og monter deretter det nye dekket.

• Skru inn hjulboltene på kryss og tvers til de sitter godt på plass, fjern pallejekken og senk bilen igjen. 

Sjekk hjulboltene med en momentnøkkel. Hvis de er for stramme kan tråderne bli ødelagt. Hvis de er for løse kan de løsne. Husk også at ettertrekke hjulboltene når du kjørt ca 10 mil etter dekkskiftet.

Det siste du gjør er at sjekke lufttrykket i de nye dekkene, riktig lufttrykk finner du i bruksanvisningen eller klistremerket i dørkarmen på førersiden. At ha riktig lufttrykk gjør bilen trygg og bruker mindre drivstoff.

Sees på veien!