Slide thumbnail

Cary informerer
om koronaviruset

Slide thumbnail

Cary informerer
om koronaviruset

Alle våre verksteder er åpne og fullt fungerende, og vi fortsetter å skifte og reparere bilglass så lenge det er forsvarlig.

På grunn av situasjonen vi nå står i med koronaviruset har Cary valgt å lage en beredskapsplan for de ulike scenarioene som kan oppstå.

Utgangspunktet for beredskapsplanen er å dekke samtlige perspektiv som påvirker virksomheten, samt våre kunder og samarbeidspartnere sine ulike behov og interesser. Beredskapsplanen tar utgangspunkt i Cary sin verdikjede, samt en overgripende risiko- og konsekvensanalyse.

Her er noen eksempler på iverksatte tiltak:

  • Daglig avstemme med våre leverandører for å sikre leveranser av bilglass, tilbehør, lim med mer.
  • Dele opp forretningskritiske funksjoner (for eksempel kundesenteret vårt) på ulike steder og lokaler.
  • Selskapets ledergruppe har nedsatt en krisestab som har daglig møte for å avstemme nåværende situasjon og se på vår beredskap.
  • All reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt er innstilt.
  • For tjenestereiser gjelder forbud for samtlige medarbeidere, både inn- og utenlands med offentlige transportmidler som fly, buss, tog og båt.
  • Unngå fysisk kontakt i møte med andre mennesker om det ikke er absolutt nødvendig. En skal benytte seg av digitale verktøy.
  • Løpende informasjon til våre medarbeidere via intranett og mail med retningslinjer, FAQ og øvrig relevant informasjon.
  • Unngå tilstedeværelse på for eksempel kursing, konferanser eller lignende tilstelninger.
  • Benytte engangshansker når vi arbeider med kundebiler og bilnøkler.
  • Vaske bilnøkler og interiør i kupéen (ratt, instrumentpanelet, girspak mm) med antibac.

Våre retningslinjer bygger på at vi står sammen om å ta vårt samfunnsansvar ved å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer for å hindre spredning av smitte, samt å fortsette med vår daglige drift. Våre kunder og medarbeidere er det viktigste vi har og vi gjør alt i vår makt for å minimere spredning av smitte.

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede på mail: tone.jakobsen@cary.no eller mobil 92896920.

Med vennlig hilsen
Tone Jakobsen, CEO
Cary Group Norway AS