Cary informerer om koronaviruset. Les mer

Ryds Bilglass heter nå Cary

Les mer (PDF)

Slide thumbnail

Cary informerer
om koronaviruset

Slide thumbnail

Cary informerer
om koronaviruset

Alle våre verksteder er åpne og fullt fungerende, og vi fortsetter å skifte og reparere bilglass så lenge det er forsvarlig.

På grunn av situasjonen vi nå står i med koronaviruset har Cary valgt å lage en beredskapsplan for de ulike scenarioene som kan oppstå.

Utgangspunktet for beredskapsplanen er å dekke samtlige perspektiv som påvirker virksomheten, samt våre kunder og samarbeidspartnere sine ulike behov og interesser. Beredskapsplanen tar utgangspunkt i Cary sin verdikjede, samt en overgripende risiko- og konsekvensanalyse.

Her er noen eksempler på iverksatte tiltak:

  • Daglig avstemme med våre leverandører for å sikre leveranser av bilglass, tilbehør, lim med mer.
  • Dele opp forretningskritiske funksjoner (for eksempel kundesenteret vårt) på ulike steder og lokaler.
  • Selskapets ledergruppe har nedsatt en krisestab som har daglig møte for å avstemme nåværende situasjon og se på vår beredskap.
  • All reisevirksomhet nasjonalt og internasjonalt er innstilt.
  • For tjenestereiser gjelder forbud for samtlige medarbeidere, både inn- og utenlands med offentlige transportmidler som fly, buss, tog og båt.
  • Unngå fysisk kontakt i møte med andre mennesker om det ikke er absolutt nødvendig. En skal benytte seg av digitale verktøy.
  • Løpende informasjon til våre medarbeidere via intranett og mail med retningslinjer, FAQ og øvrig relevant informasjon.
  • Unngå tilstedeværelse på for eksempel kursing, konferanser eller lignende tilstelninger.
  • Benytte engangshansker når vi arbeider med kundebiler og bilnøkler.
  • Vaske bilnøkler og interiør i kupéen (ratt, instrumentpanelet, girspak mm) med antibac.

Våre retningslinjer bygger på at vi står sammen om å ta vårt samfunnsansvar ved å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer for å hindre spredning av smitte, samt å fortsette med vår daglige drift. Våre kunder og medarbeidere er det viktigste vi har og vi gjør alt i vår makt for å minimere spredning av smitte.

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede på mail: tone.jakobsen@cary.no eller mobil 92896920.

Med vennlig hilsen
Tone Jakobsen, CEO
Cary Group Norway AS